عليــرضــــا

هويج

Iran-Sare2008 Group
 

هويج

هويج منبع مهم بتاکاروتن و الياف مي باشد که هر دو اينها کمک به جلوگيري از سرطان و حمله قلبي مي کنند.

ميزان کلسترول در 5 نفر که سنين آنها بين 25- 41 سال بود و روزانه 30 گرم هويج خام مصرف مي کردند اندازه گيري شده بعد از مدت سه هفته و دوباره اين ميزان کنترل شد و مشخص گرديد که ميزان کلسترول کاهش پيدا کرده است.

از آنجايي که کلسترول زياد يک عامل مهم در بيماري قلبي مي باشد بنابراين هويج را دز صورت غذاهاي خود قرار دهيد.

گروهي از محققين سوئدي اخيرا دلايل بيشتري براي استفاده از سبزيجات ريشه اي ارائه نمودند. آنها به اين نتيجه رسيده اند که سبزيجات ريشه اي تاثير بسزايي در کاهش ميزان حمله هاي قلبي به خاطر پايين آوردن ميزان کلسترول دارند. اين تحقيقات مشخص کرد که 2 عامل مهم در بازسازي سلولهاي رگ نقش دارند که شامل (PAI ) پلاسمينوژن اکتيوتور انهيبيتور و تيشو پلاسمينوژن آکتيوتور اين دو ماده به طور کلي در بررسي ها نگهدارنده يکديگرند.

ولي چند سال قبل محققين متوجه شدند که مردمي که داراي ميزان بالايي از PAI باشند بيشتر مستعد ابتلا به حملات قلبي هستند. به نظر محققين سوئدي در دانشگاه تحقيقي بر روي 290 زن و مرد با ميانگين سني 60-30 از نظر ميزان PAI-1 بر روي نوع غذا انجام داده نتيجه بررسي بسيار شگفت انگيز بود بيشتر سبزيجات ريشه اي مثل هويج که مورد استفاده مردم است بيشتر افزايش دهنده TPA و کمتر افزايش دهنده PAI بود.

نتيجه بررسي هاي نشان مي دهد که افرادي که 6 بار يا بيشتر از سبزيجات ريشه اي در هفته خام يا پخته استفاده مي کنند کمتر دچار حملات قلبي مي شوند.

در طول مدت بيش از 5 سال محققين غذاي 287 زن را که سن آنها بين 32 تا 69 سال بود و مبتلا به بيماري قلبي بودند با گروه زنان مشابه مقايسه کردند و تفاوت مهمي بين دو گروه به دست آمد. بدين ترتيب که گروهي که از هويج استفاده مي کردند نسبت به کساني که کمتر از هويج استفاده مي کردند * شانس ابتلا به بيماري قلبي داشتند.

بيماري قلبي اولين عامل مرگ در امريکا مي باشد. برخي از مطالعات نشان مي دهد که خوردن هويج کمک به جلوگيري از سرطان ريه و ساير سرطانها مي کند.

در يک مطالعه در مورد 3669 نفر مرد و زن در بلژيک مشخص شد که مصرف سبزيجات خطر ابتلا به سرطان کولون را کاهش مي دهد و نيز سبزيجات با فيبر زياد مثل هويج خطر ابتلا را 24% کاهش مي دهد.

طي بررسي انجام شده در دانشگاه آتن و Harvard  School  زناني که هر روز از هويج خام استفاده مي کنند 5 تا 8 بار کمتر به سرطان سينه مبتلا مي شوند با توجه به رشد سرطان سينه در امريکا جاي خوشحالي است که مصرف هويج تازه نيز رو به ازدياد است و امريکاييها امروزه 23% بيشتر از هويج مصرف مي کنند.