علیــرضــــا

گروههاي غذايي

Iran-Sare2008 Group
 

 

گروههاي غذايي

1.        گروه نان و غلات                                                                        4 .  گروه ميوه ها

2.         گروه گوشت و فرآورده ها                                                            5 . گروه سبزيجات

3.        گروه شير وفرآورده هاي  لبني                                                      6 .  گروه چربي ها

 

اصولا مواد غذايي را بر اساس ميزان كربوهيدرات و چربي و پروتئين موجود به شش دسته فوق تقسيم بندي مينمايند.

البته نظر شخصي من اين است كه اين نوع تقسيم بندي به همان اندازه كه ميتواند در   دقيق  طراحي يك رژيم مناسب نقش داشته باشد ميتواند سردرگم كننده هم باشد بيشتر براي آموزش رژيم غذايي مناسب به افراد عادي كارايي دارد. چرا كه تقريبا اكثر غذاها حالتي تركيبي دارند و بسته به ميل و سليقه افراد هم مقدار مواد موجود در آن تغيير مي كند و لذا نميتوان با محاسبه متوجه شد كه يك غذا شامل چند واحد از گروههاي غذايي است مگر اينكه بخواهيم گرم بندي و طرز تهيه غذاها را هم در رژيم غذايي بگنجانيم.

بهر صورت در صفحاتي كه به هركدام از اين تقسيم بندي ها نسبت داده شده است سعي خواهم كرد كه با معرفي مختصر اين گروه ها فهرست جانشيني آنها را براي افراد علاقه مند به اين نوع محاسبه رژيمي قيد نماييم.

در صفحه غذاهاي مخلوط هم مي توانيد ليستي از غذاها را كه هر كدام حاوي مقاديري از چند گروه غذايي اند را مشاهده نماييد.

گروه نان و غلات

هر واحد از اين گروه شامل پانزده گرم كربوهيدرات وسه گرم پروتئين  و هشتاد كيلوكالري انرژي مي باشد.

مقدار براي يك واحد

ماده غذايي

مقدار براي يك واحد

ماده غذايي

سي گرم

انواع نانهاي سنتي

يك سوم ليوان

برنج پخته

چهار برش معادل سي گرم

نان لواش

يك ليوان و نيم

برنجك

نصف برش معادل سي گرم

نان همبرگري

نصف ليوان

بلغور پخته

سه برش

بيسكوئيت معمولي

سه قاشق غذاخوري

جوانه گندم

يكصد گرم

#سيب زميني سرخ كرده

نصف ليوان

حريره غلات پخته

يكعدد

#كيك يزدي كوچك

نصف ليوان

انواع ماكاروني پخته

دو عدد

#پيراشكي گوشت يا سبزي

يك سوم ليوان

عدس

 

 

يك سوم ليوان

نخود و لوبيا پخته

 

 

نصف ليوان

ذرت

 

 

يك عدد

(بلال (طول پانزده سانتي متر

 

 

نصف ليوان

باقلا سبز

 

 

نصف ليوان

نخود سبز

 

 

يك عدد كوچك معادل 90 گرم

سيب زميني آبپز

 

 

يك ليوان

كدوتنبل

# معادل يك واحد نان و سبزيجات و يك واحد روغن محاسبه ميگردد

گروه گوشت ها

هر واحد در اين گروه حاوي هفت گرم پروتئين ميباشد و مقدار كربوهيدراتهاي موجود در اين گروه كم بوده و معادل صفر در نظر گرفته ميشود و كالري هر واحد اين گروه غذايي بستگي به مقدار چربي موجود در انواع مختلف گوشت ها ميباشد.

كالري( كيلوكالري)

پروتئين ( گرم)

چربي (گرم)

كربوهيدرات (گرم)

 

55

3

7

0

گوشت كم چربي

75

5

7

0

گوشت با چربي متوسط

100

8

7

0

گوشت پرچربي

در محاسبه رژيم غذايي معمولا هر واحد گوشت را معادل هشتاد كيلوكالري در نظر مي گيرند.

گروه شير و فراورده هاي لبني

اين گروه به طور متوسط حاوي دوازده گرم كربوهيدرات و هشت گرم پروتئين محاسبه مي گردد و كالري موجود در هر واحد از اين گروه غذايي وابسته به ميزان چربي آن متغير است.

كالري

چربي ( گرم)

پروتئين(گرم)

كربوهيدرات (  گرم )

 

120

5

8

12

شير كم چربي

150

8

8

12

شير پرچربي

بطور معمول هر يك ليوان شير و يا نصف ليوان ماست و يا يك ليوان دوغ معادل يك واحد شير محاسبه مي گردد.

گروه ميوه ها

اين گروه حاوي پانزده گرم كربوهيدرات بوده و حاوي شصت كيلوگرم كربوهيدرات مي باشد.

مقدار براي يك واحد

ماده غذايي

مقدار براي يك واحد

ماده غذايي

يك و يك چهارم ليوان

توت فرنگي خام

دو عدد

آلوبرقاني خام

سه چهارم ليوان

آلبالو خام

سه چهارم ليوان

آناناس خام

يك ليوان

خربزه قطعه قطعه شده

يك چهارم ليوان

كنسرو آناناس

دو عدد

خرمالو خام متوسط

نصف يك عدد

انار

چهار عدد

زرد الو متوسط خام

نصف يك عدد

انبه كوچك

نصف ليوان با دو عدد زردالو

كمپوت زردالو

دوعدد

انجير متوسط خام

يك عدد

سيب كوچك

پانزده عدد

انگور

يك عدد

شليل متوسط

يك عدد

پرتقال متوسط

يك ليوان

طالبي قطعه قطعه شده

يك ليوان

تمشك خام

سه چهارم ليوان

گريپ قروت پوست كنده

يك عدد

كيوي بزرگ

نصف ليوان

كمپوت گلابي

نصف يكعدد بزرگ يا يكعدد كوچك

گلابي تازه

نصف ليوان

كمپوت گيلاس

دوازده عدد

گيلاس بزرگ

دو عدد متوسط

نارنگي

نصف يك عدد بزرگ

موز

نصف ليوان

كمپوت هلو

يم عدد متوسط يا سه چهارم ليوان

هلو

سه عدد

آلو خشك

يك و نيم ليوان

هندوانه

سه و نيم عدد

زردالو خشك

يك و نيم عدد

انجير خشك

دو قاشق غذاخوري

كشمش

چهار برش

سيب خشك

نصف ليوان

آب آناناس

يك سوم ليوان

آب آلو

نصف ليوان

آب پرتقال

يك سوم ليوان

آب انگور

نصف ليوان

آب و يا شربت سيب

نصف ليوان

آب گريپ فروت